DK hugbúnaður

DK hugbúnaður lógó dk hugbúnaður er framleiðandi dk viðskipta- og upplýsingakerfa, til húsa að Hlíðarsmára 17, Kópavogi. Hjá fyrirtækinu starfar þrautreynt og harðsnúið lið vel menntaðra einstaklinga. Markmið þeirra er að viðskiptavinir fyrirtækisins njóti bestu lausna og þjónustu hverju sinni.

Hröð, nákvæm og örugg meðhöndlun upplýsinga er lykilþáttur í rekstri fyrirtækja og er ráðandi, jafnt við daglega stjórnun sem stefnumótandi ákvarðanir.

Starfsmenn dk hugbúnaðar veita aðstoð við úttekt á þörfum fyrirtækja og gefa góð ráð við endurskipulagningu þeirra.

Fyrirtækið var stofnað í desember árið 1998. Í dag eru notendur dk hugbúnaðar orðnir á fjórða þúsund. Þeir eru úr flestum atvinnugreinum og fjölgar ört.

dk hugbúnaður er nú leiðandi fyrirtæki á sviði viðskiptahugbúnaðar fyrir smærri og meðalstór fyrirtæki.
Fagmennska í samskiptum og vinnubrögðum er í hávegum höfð hjá dk viðskiptahugbúnaði.

Hjá dk starfa nú 35 starfsmenn.

Origo

Origo lógóOrigo hf. sérhæfir sig í ráðgjöf, þjónustu og þróun lausna fyrir SAP, Vigor, NAV og Microsoft hugbúnað. Fyrirtækið hefur þróað fjölmarga lausnapakka fyrir einstaka atvinnugreinar, s.s. sveitarfélög, sjávarútvegsfyrirtæki, fjármálafyrirtæki, orkufyrirtæki og á sviði launa- og mannauðslausna. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 400 manns.

Origo hf. varð til við sameiningu Nýherja, TM Software og Applicon í janúr 2018. Starfsstöðvar Origo eru á Íslandi og í Svíþjóð.


Reynd

Reynd lógóReynd sérhæfir sig í ráðgjöf, innleiðingum og þjónustu á viðskiptahugbúnaði. Starfsmenn fyrirtækisins hafa yfir að ráða áralangri reynslu á þessu sviði og hafa komið að fjölda slíkra verkefna innanlands sem og erlendis. Reynsla starfsmanna fyrirtækisins nær út fyrir hið hefðbundna svið upplýsingatækninnar og innan fyrirtækisins eru aðilar sem hafa mikla reynslu af greiningu gagna, ráðgjöf til stjórnenda, breytingarstjórnun innan fyrirtækja og rekstri fyrirtækja. Þessi samsetning gefur Reynd nokkra sérstöðu sem felst í því að samband okkar við viðskiptavini er jafnan á breiðari grundvelli en aðeins hinu tæknilega.

Með því að vinna náið með viðskiptavinum okkar, veita þeim faglega og persónulega þjónustu og hugsa með þeim í leit að bestu mögulegu lausnunum hverju sinni er markmið okkar að aðstoða viðskiptavini okkar við að ná þeim árangri sem þeir sækjast eftir. Slíkt samband er byggt á trausti og virðingu á báða bóga og það er ætíð markmið okkar að sambandið sé til langs tíma.

Reynd er vottaður samstarfsaðili Microsoft með sérþekkingu á viðskiptalausnum. Reynsla starfsmanna á innleiðingum á Microsoft Dynamics NAV (áður Navision) og LS Retail er með þeim meiri sem fyrir finnst enda hafa þeir tekið þátt í nokkrum stærstu innleiðingum á þeim kerfum sem hafa verið gerðar í heiminum. Við hjá Reynd erum stolt að til okkar er leitað vegna hinna flóknustu mála á þessu sviði.

Staki

Deloitte á Íslandi


Wise

Maritech lógóWise er söluaðili Microsoft Dynamics NAV á Íslandi og er í fararbroddi í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingu hugbúnaðar ásamt öflugri og persónulegri þjónustu. Fyrirtækið var upphaflega stofnað árið 1995 og hefur þróast yfir í að vera stærsti söluaðili Microsoft Dynamics NAV á Íslandi. 

Hjá Wise starfa rúmlega 80 manns og er aðalskrifstofan í nýju og glæsilegu húsnæði að Borgartúni 26, Reykjavík. Wise er einnig með starfsstöðvar á Akureyri.

Innan Wise starfar öflugur hópur sérfræðinga með áralanga reynslu í Microsoft lausnum. Starfsfólk Wise hefur það að leiðarljósi að veita viðskiptavinum góða og trausta þjónustu ásamt faglegri ráðgjöf.

Wise hefur meðal annars sérhæft sig í viðskiptahugbúnaði á sviði fjármála, þjónustu, sveitarfélaga, flutninga, heildsölu og verslunar fyrir Microsoft lausnir.

Traustar og góðar lausnir og áralöng reynsla starfsfólks Wise tryggir viðskiptavinum samkeppnisforskot.